MARCOMP Konference 2018

Velkommen til MARCOMP Konference 2018:

FREMTIDENS MARITIME KOMPETENCER

Tid: 25. januar 2018 kl. 9.30-16.00

Klik her for at hente programmet for MARCOMP 2018 program
Klik her for tilmelding


09.00 – 09.30 Morgenkaffe og indskrivning

09.30              Åbning v. Lars Ahrendtsen, formand for MARCOMP 
                       Ordstyrer Peter Blach, Maskinmestrenes Forening

09.40              Keynote speaker: Et rederierhverv i forandring: Det maritime               
                       arbejdsmarked- og behovet for kvalificeret arbejdskraft i fremtiden
                      
 v. John Steen-Mikkelsen, adm. direktør Danske Færger A/S og                      
                       bestyrelsesformand for Færgerederierne

10.10                Den maritime branche i forandring: Anderledes marked, nye løsninger
                       og muligheder
                      
v. Jenny Braat, adm. direktør, Danske Maritime

10.45 - 11.00    Kaffepause

11.00                Digitalisering: Fra investering til output. Hvordan får organisationen
                       værdi af sin digitaliseringsinvestering, og hvad kræves der på
                       kompetencesiden?
                      
v. Pernille Rydén, PhD, Head of Studies, Associate Professor of
                       Management, DTU

11.20                Case fra en industri, hvor fremskridt er båret af digitalisering:
                       Sundhedsvæsenet – gode og dårlige erfaringer.
                       Hvordan sikredes det, at medarbejdere kunne løfte opgaven?

                       v. Claus Rehfeld, partner, Health Innovation Institute

11.40               Unges forventninger til Det Blå Danmark:
                      Hvordan sikres vores
tiltrækningskraft af talenter?
                      v. studerende fra MARNAV og SIMAC i samarbejde med MDC
                   
12.00 - 13.00   Frokost

13.00               Satser vi på generalisten eller specialisten, og flytter automation
                       ansvaret og
kompetencen på land?
                      
Oplæg, debat og panel, blandt andet:
                       v. Martin Kondrup, Technical Manager, Marine, Lauritzen Bulkers,
                       Ricky Truels Hansen, Senior Operations Manager, Ultragas ApS

14.00               Et bud på fremtidens maritime kompetencer –
                       et friskt input fra fremtidsværksted

14.45 - 15.00   Kaffepause

15.00               Indlæg om fremtidens maritime arbejdsmarked –
                       opløses værdikæden?
                
                       v. Tommy Olofsen, Managing Director – OSM Crew Management
                       ved OSM Maritime Group

15.20               Fra debat til virkeliggørelse. Om tilpasning af uddannelser og
                       træningstilbud til fremtidens
behov og ansvarsfordeling.
                       Paneldebat v. Torben Pedersen, Head of HR, DS Norden
                       Erik Green, ejer, Green-Jakobsen
                       Karsten Lundsgaard Haeg, Maritime Chief Instructor, Maersk Training
                       Per Sønderstrup, kontorchef, Søfartsstyrelsen
                       Anne Trolle, direktør, Danske Rederier
                       Pernille Rydén, DTU
                       samt repræsentanter fra maritime skoler

                       Opsamling og afslutning v. studierektor Jan Askholm, SIMAC

16.00 - 17.00  Vin, tapas og netværk

                    Klik her for at hente programmet for MARCOMP 2018 program

                   Klik her for tilmelding

Sted:          Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

                     Ændringer i programmet forbeholdes