Sponsorbrev

En ny maritim konference, MARCOMP, lægger snart til kaj i Svendborg.

En gruppe lokale maritime ildsjæle har dannet foreningen MARCOMP - MARitime COMPetences - hvis formål er at udvikle, koordinere og forestå en maritim konference
i Svendborg hvert andet år - første gang den 18.-19. maj 2017 på Hotel Svendborg.

Formålet med konferencen er at synliggøre og udvikle maritime uddannelser og kompetencer, samt at understøtte iværksætteri og entreprenørskab i danske maritime virksomheder og vidensinstitutioner – nye som gamle.
Målgruppen er maritime virksomheder og uddannelsesinstitutioner, både på Fyn og nationalt, samt øvrige danske virksomheder og organisationer, der måtte være interesserede.

Hovedtemaet for konferencen er: Maritime Kompetencer – drivere for vækst og udvikling i den maritime industri.

Konferencen vil være en 2-dages begivenhed med et højt fagligt niveau indeholdende
2 parallelle spor:
1) Maritime uddannelser, kompetencer, iværksætteri og entreprenørskab.
2) Innovationscamp, fra EUD til Ph.d., for studerende med studieprojekter
på tværs af uddannelsesretninger og niveauer.

Konferencen har som en af sine hjørnestene at matche unge talenter med det etablerede maritime erhverv, fordi det er en kendt sag, at det kan være svært at komme fra idé og iværksætteri til etablering af en ”rigtig” virksomhed. Derfor vil der være fælles arrangementer med muligheder for at mødes på tværs og drøfte nye idéer, cases og erfaringsudveksle.

Første konference afholdes som nævnt den 18.-19. maj 2017, hvor der forventes 100-125 deltagere (inklusive de studerende). Planen er, at deltagerantallet fordobles i 2019, og at konferencen i 2021 trækker den EU-arrangerede konference ”European Maritime Day” (EMD) til Svendborg. En konference, der plejer at trække mere end 1000 deltagere fra hele Europa. Og med optimistisk forhåbning om, at det nye SIMAC samtidig ligger klar til åbning på havnen, kan MARCOMP virkelig sætte Svendborg på Søkortet. 

Men for at sejle sådan en konference i land har den nystiftede forening MARCOMP brug
for en økonomisk håndsrækning til omkostningerne til planlægning, markedsføring og gennemførelse af konferencen.
Derfor opfordres din virksomhed/organisation til at tegne et sponsorat. Som konference-
sponsor er din virksomhed/organisation med til at opbygge viden og styrke vidensdeling mellem studerende, uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer på tværs
af branchen.

Læs mere om de mulige sponsorpakker - Klik her
Ring endelig, hvis der er spørgsmål eller særlige ønsker om målretning af sponsorbidraget.

Tak for opmærksomheden og på genhør!

Projektkoordinator Rikke Werenskiold, info@marcomp.org, mobil 72 21 55 63 eller MARCOMP Formand Lars Ahrendtsen, Fyns Maritime Klynge, larsa@udvikling.fyn, mobil 23 68 69 11

Foreningen MARCOMP (Cvr.nr. 38349449 – Konto i Sydbank 6840-1452518) støttes af Svendborg kommune, Den Danske Maritime Fond og Fonden for Fynske Bank. Hjemmesiden www.marcomp.dk opdateres løbende i takt med indkomne fondsbidrag og sponsorater.
Foreningen MARCOMP samarbejder med en række Sydfynske og landsdækkende maritime spillere, som støtter op
og kommer med input og medvirken til konferencens planlægning og afvikling: SIMAC, European Marine Technology,
Fyns Maritime Klynge, Maskinmestrenes Forening, Syddansk Universitet, Hotel Svendborg og Inspiring Denmark.